تاريخ : ۹۰/۰۴/۲۷ | 16:2 | نويسنده : فريبا

 

زندگی یک بازی درد آور است

 


زندگی یک اول بی آخر است

 


لمس باید کرد این اندوه را

 


بر کمر باید کشید این کوه را

 


زندگی را با همین غم ها خوش است

 


باهمین بیش و همین کم ها خوش است

 


زندگی کردیم اما باختیم

 


کاخ خودرا روی دریا ساختیم

   • ناصح
  • عطسه